Bảng giá

Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá các dịch vụ tại Komila như sau:

Bảng giá dịch vụ spa

Bảng giá dịch vụ nail

Bảng giá dịch vụ Salon